Autoprotecció contra els incendis forestals

La Diputació de Girona ha editat unes infografies que contenen indicacions per la ciutadania sobre l’autoprotecció contra els incendis forestals.

  1. Infografia sobre la franja perimetral, referent a assegurar la protecció exterior contra els incendis forestals al voltant de les edificacions aïllades, i en nuclis i urbanitzacions.

2. Infografia sobre pirojardinaria, referent a les espècies de plantes recomanades als jardins, com s’han d’estructurar aquests i els elements de risc que cal evitar.

També podeu accedir als vídeos explicatius de les mesures de prevenció d’incendis i consells d’autoprotecció en cas d’incendi forestal AQUÍ

Per a més informació podeu consultar els consells de seguretat i de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya AQUÍ