Les muralles

Muralles de perímetre rectangular amb una torre angular al sud-oest i una altra al sector de ponent, possiblement construïts en els segles XIV – XV.