Serveis subministraments

AGBAR Avaries

AGBAR Atenció comercial

AGBAR Reclamacions

AGBAR Lectures

AGBAR Sol·licitud factura digital

Tel. 900 304 070

Tel. 934 953 540

Tel. 900 405 070

Tel. 900 816 101

https://www.holafacturadigital.com

https://www.agbarclients.cat

ENDESA Atenció Client

ENDESA Avaries

Tel. 902 509 950

Tel. 800 760 706

BUTANOS CASTILLO, S.A.

Tel. 972 315 050

Benzinera Servei Estació Regencós

Tel. 972 301 805