Equip de govern

Maria Pilar Pagès i Andrés (ERC-AM)

Alcaldessa. Presidència, Governació, Personal, Urbanisme, Hisenda, Règim intern i Participació Ciutadana.


Pere Esteve i Coll (ERC-AM)

1r Tinent d’Alcalde. Regidor de Serveis, Medi Ambient i Pagesia.


David Geli i Pruneda (ERC-AM)

2n Tinent d’Alcalde. Regidor de Festes, Cultura, Infància i Joventut.


Pau Bonet i Miguel (ERC-AM)

Regidor d’Esports i Serveis Socials.