Equip de govern

Mª Pilar Pagès i Andrés (ERC-AM)

Alcaldessa. Presidència, Governació, Personal, Urbanisme, Hisenda, Règim intern i Participació Ciutadana.

 

Pere Esteve i Coll (ERC-AM)

1r Tinent d’Alcalde. Regidor de Serveis, Medi Ambient i Agricultura.

 

David Geli i Pruneda (ERC-AM)

2n Tinent d’Alcalde. Regidor de Festes i Cultura.

 

Enric Torras i Abarca (ERC-AM)

Regidor de Infància, Joventut, Sanitat i Serveis Socials.

 

Pau Bonet i Miguel (ERC-AM)

Regidor d’Esports, Noves Tecnologies i Turisme.