Servei de deixalleria mòbil

Servei de la deixalleria mòbil a l’aparcament del Centre Cívic de 11.00 h a 14.30 h.

-Divendres 11 de febrer de 2022

-Divendres 13 de maig de 2022

-Divendres 12 d’agost de 2022

-Divendres 11 de novembre de 2022