Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere

 

L’Ajuntament de Regencós ha comptat amb el suport econòmic del Ministerio de Igualdad per acollir-se al Pacte d’Estat contra la Violència de Genere amb l’actuació senyalització vertical als tres

punts d’entrada al municipi amb el rètol “Regencós no tolera les agressions sexistes”.

 

Financiado con cargo a los créditos recibidos del Ministerio de Igualdad, Secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género.