Edictes al BOPG

Exercici: 2024 Bop: 35-0 Edicte: 1325 DIPUTACIÓ DE GIRONA - Signatura conveni de col·laboració per facilitar el pagament de les taxes del BOP amb l'Ajuntament de Regencós
Exercici: 2024 Bop: 28-0 Edicte: 845 AJUNTAMENT DE REGENCÓS - Aprovació inicial del Pla d'emergència en situació de sequera de Regencós
Exercici: 2024 Bop: 27-0 Edicte: 834 AJUNTAMENT DE REGENCÓS - Aprovació definitiva del pressupost municipal per a l'exercici 2024
Exercici: 2024 Bop: 26-0 Edicte: 784 AJUNTAMENT DE REGENCÓS - Aprovació inicial de la modificació del Reglament del servei municipal d'abastament d'aigua potable
Exercici: 2024 Bop: 9-0 Edicte: 95 AJUNTAMENT DE REGENCÓS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 4/2023
Exercici: 2023 Bop: 241-0 Edicte: 10606 AJUNTAMENT DE REGENCÓS - Aprovació inicial del projecte de reforma del pati de les antigues escoles
Exercici: 2023 Bop: 232-0 Edicte: 10113 AJUNTAMENT DE REGENCÓS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 4/2023
Exercici: 2023 Bop: 223-0 Edicte: 9683 AJUNTAMENT DE REGENCÓS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 03/2023
Exercici: 2023 Bop: 204-0 Edicte: 8865 AJUNTAMENT DE REGENCÓS - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2022
Exercici: 2023 Bop: 195-0 Edicte: 8299 AJUNTAMENT DE REGENCÓS - Exposició pública de l'expedient de modificació de crèdits 03/2023