Edictes al BOPG

Exercici: 2024 Bop: 130-0 Edicte: 5818 AJUNTAMENT DE REGENCÓS - Aprovació inicial, per segona vegada, de la modificació del Reglament regulador del servei municipal d'abastament d'aigua potable
Exercici: 2024 Bop: 130-0 Edicte: 5795 AJUNTAMENT DE REGENCÓS - Contractació urgent d'un peó per a tasques de suport la brigada
Exercici: 2024 Bop: 129-0 Edicte: 5727 AJUNTAMENT DE REGENCÓS - Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 3, reguladora de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Exercici: 2024 Bop: 117-0 Edicte: 5137 AJUNTAMENT DE REGENCÓS - Aprovació de padrons fiscals segona cobrança 2024
Exercici: 2024 Bop: 109-0 Edicte: 4701 AJUNTAMENT DE REGENCÓS - Aprovació definitiva del Reglament del registre municipal d'entitats i associacions de Regencós
Exercici: 2024 Bop: 77-0 Edicte: 3205 AJUNTAMENT DE REGENCÓS - Aprovació inicial del Pla director del servei d'abastament d'aigua potable de Regencós
Exercici: 2024 Bop: 72-0 Edicte: 2968 AJUNTAMENT DE REGENCÓS - Aprovació inicial del Reglament del registre municipal d'entitats i associacions de Regencós
Exercici: 2024 Bop: 52-0 Edicte: 1875 AJUNTAMENT DE REGENCÓS - Aprovació inicial dels padrons fiscals 2024
Exercici: 2024 Bop: 49-0 Edicte: 1761 AJUNTAMENT DE REGENCÓS - Aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2024
Exercici: 2024 Bop: 35-0 Edicte: 1325 DIPUTACIÓ DE GIRONA - Signatura conveni de col·laboració per facilitar el pagament de les taxes del BOP amb l'Ajuntament de Regencós