Informació al contribuent

A l’oficina de l’Ajuntament es cobren i gestionen els següents impostos, taxes i tràmits:

  • Impost sobre vehicles de tracció mecànica IMVTM.
  • Taxa de recollida d’escombraries.
  • Taxa de sanejament.
  • Taxa de cementiri.
  • Altes de contribuents dels padrons fiscals de Vehicles de Tracció Mecànica.

Període de pagament: 15 de juliol a 15 de setembre de l’any en curs.

Opcions de pagament:

-A l’oficina de l’Ajuntament

Cr. Torres Jonama, 2 ,17214 – Regencós

En horari: De dilluns a divendres de 9.00 h a 13.00 h i dimarts, dimecres i dijous de 18.00 h a 20.00 h. (efectiu o xec conformat).

-Per domiciliació bancària càrrec el dia 15 d’agost.

-Transferència bancària a “La Caixa”  ES16.2100.2095.84.0200025994

* Model de domiciliació bancària rebuts Ajuntament de Regencós (format PDF)

Al Servei de Recaptació del Consell Comarcal del Baix Empordà es cobren els següents impostos:

  • Impost sobre béns immobles (IBI Rústica i Urbana).
  • Impost sobre activitats econòmiques (IAE).

Calendari del contribuent ENLLAÇ

Opcions de pagament:

-Qualsevol oficina de “la Caixa, Banc de Sabadell, Catalunya Caixa o Banco Bilbao Vizcaya Argentaria presentant el tríptic que prèviament se’ls haurà tramès, o bé als Caixers automàtics de Servicaixa.

-Per internet AQUÍ

-Per domiciliació bancària amb càrrec en la primera quinzena de setembre de l’any en curs.

* Model de domiciliació bancària rebuts CCBE Regencós. (format PDF)

Per més informació us podeu adreçar al telèfon de l’Ajuntament 972 611369 – 972 611516.